Úvod

Společnost UNOmetal s.r.o. působí v následujících oborech:

1. Strojírenská výroba přesných dílců a součástí

2. Ostření nástrojů